Nguyễn Đình Phong – Giám đốc Công ty Cổ Phần HiTieKo
Bạn bè philong 12/12/2018

Thoáng chốc trôi qua đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi biết đến cái tên Nguyễn Đình Phong. Chúng tôi tình cờ gặp gỡ nhau qua lớp học khởi nghiệp tại trường Be Training – Ươm mầm doanh nhân. Nguyễn Đình Phong – Luôn tự tin[...]

Hotline: 0933.568.168